Профілактика та лікування наркоманії

Лікування наркоманії, яке містить процеси медикаментозної терапії, реабілітації, психологічної корекції і ресоціалізації для деяких  хворих залишається останнім єдиним виходом, що дозволяє особистості повернутися до життя у соціумі. Це можливо завдяки  створенню спеціальних умов у  реабілітаційному центрі для хворих на наркотичну і алкогольну залежність і не завжди має результат  при фрагментарному підході до подолання цієї проблеми.

Наркоманія в Україні – одна з найбільш актуальних та суспільно небезпечних проблем соціуму, яку необхідно долати шляхом розробки спеціальних методів соціальної терапії залежностей, вивчення та дослідження процесу ресоціалізації наркозалежних впродовж проходження ними реабілітаційного курсу, створення спеціальних умов, які сприятимуть одужанню. Успішне проходження терміну ресоціалізації (який у середньому триває від 6 до 9 місяців) дає змогу позбавитись хвороби, яка носить летальний характер.

У науковій літературі із соціально-педагогічних позицій ресоціалізація трактується як:

 1. відновлення особистістю якостей, необхідних для нормальної життєдіяльності в суспільстві;
 2. засвоєння нових цінностей, ролей, навичок замість попередніх;
 3. комплекс заходів, спрямований на відновлення соціального статусу особистості, втрачених або несформованих соціальних навичок, переорієнтація соціальних і референтних орієнтацій особистості за рахунок включення її у нові, позитивно орієнтовані стосунки й види діяльності».

Результатами лікування наркозалежних (ресоціалізації) на думку є:

 1. вихованість особистості – це оволодіння соціально значимим способом задоволення потреб, формування відповідальності за власні вчинки, здійснення вибору в суперечливих стосовно моралі ситуаціях;
 2. освіченість особистості – оволодіння необхідною системою знань про суспільство, культуру та науку;
 3. розвиток здібностей, які забезпечують особистості самоствердження в суспільстві: розвиток здібностей характеризує індивідуальність та неповторність;
 4. соціальна і професійна самореалізація особистості – з’ясування своєї ролі в мікро- та макросоціумах, реалізація своїх можливостей у професійній діяльності.

Особливістю ресоціалізаційного процесу, який відбувається  в реабілітаційному центрі для наркозалежної молоді є «закритий», обмежений характер соціалізаційних некерованих впливів, а також «штучно» створенні умови для набуття позитивної соціалізації особистістю. Серед них найвагомішими умовами є саме соціально-педагогічні, оскільки саме вони повноцінно враховують  усі напрямки ресоціалізації особистості наркозалежних: від фізичного самопочуття, психологічного стану до стосунків людини і її зв’язків із соціумом.

Під соціально-педагогічними умовами ресоціалізації наркозалежних в реабілітаційному центрі будемо розуміти певні обставини, які створюються у середовищі реабілітаційного центру і забезпечують  збереження здоров’я, розвиток особистості, засвоєння нею соціального досвіду, формування позитивної системи цінностей і життєвих установок з подальшою інтеграцію в соціум.

Наведемо зміст соціально-педагогічних умов ресоціалізації наркозалежних в реабілітаційному центрі:

 • залучення до ресоціалізаційного процесу фахівців суміжних професій: наркологів, правоохоронців, юристів, педагогів, психологів, здатних комплексно у співпраці із соціальним педагогом вирішити проблему «клієнта»;
 • формування у наркозалежного мотивації «одужання», усвідомлення всіх складових ресоціалізаційного процесу;
 • соціально-педагогічна і психологічна підтримка сім’ї наркозалежного, що перебуває у «співзалежності» з членом своєї родини;
 • створення системи підготовки консультантів для  підтримки наркозалежних і подальша їх професійна самореалізація у цьому напрямі.

Таким чином, подолання означеної проблеми можливе завдяки розумінню важливості проходження процесу ресоціалізації у наркологічному центрі, оскільки в таких закладах, спираючись  наукові підходи створено відповідні умови, що дозволяють здійснювати допомогу наркозалежним та їх сім’ям.

Юлія Чернецька, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри соціальної педагогіки
КЗ « Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради.

Отзывы наших пациентов

Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам РЦ Позитив за оказанную помощь в лечении моего сына Михаила! За долгие годы 8 лет, которые он употреблял ...

Любовь Константиновна, г. Киев
Я никогда не ожидал, что проблема наркотиков коснётся меня и мою семью. Я успешный бизнесмен и старался сделать жизнь своих близких беззаботной. Но видимо, ...

Олег Дмитриевич, г. Харьков
Меня зовут Александр, я нахожусь на 6 месяце реабилитации в НЦ Позитив, и могу сказать, что уже вижу себя совсем другим человеком. У меня полностью изменилось ...

Александр, Харьковская обл.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ?

Ваше имя Ваш телефон

Заполните форму, и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время. Услуга Абсолютно БЕСПЛАТНА.